Ändringar VMS 2022

Som vi tidigare meddelat kommer VMS i år att omfatta åtta delseglingar varav de fyra bästa resultaten för varje båt räknas in i totalresultatet. Det blev lite osäkert när WSS bestämde sig för att enbart genomföra en segling i årets Höstkroken.

För att ändå kunna omfatta åtta seglingar har vi beslutat att alla de tre seglingar som är planerade av SS Svearna och Torshälla SS till Two Star Sundbyholm (tidigare Sundbyholmsregattan) kommer att räknas in i Västra Mälarens Seglingsserie. VMS 2022 kommer därför att genomföras med fem delseglingar på försommaren och tre i august i/september enligt följande program.

0%