Hoppa till sidans innehåll

Inbjudan Årsmöte 2020

21 OKT 2020 16:45
Västmanlands Seglarförbund inbjuder till årsmöte den 12:e november 2020.
 • Uppdaterad: 21 OKT 2020 16:45

Datum: 2020-11-12
Tid: 19:00
Plats: Jollekappseglarnas klubbhus, Ankargatan 1, Västerås
Program: Årsmöte enligt dagordning
(På grund av Covid 19 avstår vi från övriga programpunkter och fika.)

Verksamhetsberättelse 2019-2020

Dagordning:

 1. Mötets öppnande
 2. Upprop och fullmaktsregistrering
 3. Fastställande av dagordning
 4. Fråga om mötets behöriga utlysande
 5. Val av ordförande för mötet
 6. Val av sekreterare för mötet
 7. Val av två (2) protokolljusterare tillika rösträknare för mötet
 8. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2019-09-01 till 2020-08-31
 9. Styrelsens förvaltningsberättelse för verksamhetsåret
 10. Revisorernas berättelse för tiden 2019-09-01 till 2020-08-31
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 12. Val av ordförande för en tid av ett (1) år
 13. Val av ledamöter för en tid av två (2) år
 14. Val av ledamöter för en tid av ett (1) år
  Ledamoten i VSF ansvarig för kölbåtssegling (inkl. övningsseglingarna i Västerås) utses enligt ett rullande schema av klubbarna JKV, WSS och SSA. WSS ansvarar för att utse ledamot för 2020/2021.
 15. Val av revisorer och revisorssuppleant för ett (1) år
 16. Val av ledamöter och sammankallande till valberedningen 2020/2021.
  Ordförande i respektive klubb utgör valberedning. Sammankallande enligt rullande schema, ordförande i klubben eller av denne utsedd annan representant från klubben.
 17. Val av ombud till Seglardagen 2021 (SSFs årsmöte)
 18. Val av ombud till Västmanlands Idrottsförbunds (VIF) årsmöte 2021
 19. Fastställande av budget för 2020/2021
 20. Fastställande av Föreningsavgifter för 2020/2021
 21. Motioner
 22. Övriga frågor
 23. Mötets avslutande
Skribent: Arnav Jain
E-post: This is a mailto link