Hoppa till sidans innehåll

VSF inbjuder till Årsmöte för 2019

06 OKT 2019 21:27
Västmanlands Seglarförbund inbjuder till årsmöte för det gångna seglingsåret.
 • Uppdaterad: 06 OKT 2019 21:27

Datum: 2019-11-07
Tid: 19:00
Plats: Jollekappseglarnas klubbhus, Ankargatan 1, Västerås

Dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Upprop och fullmaktsregistrering
 3. Fastställande av dagordnin
 4. Fråga om mötets behöriga utlysande
 5. Val av ordförande för mötet
 6. Val av sekreterare för mötet
 7. Val av två (2) protokolljusterare tillika rösträknare för mötet
 8. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2018-09-01 till 2019-08-31
 9. Styrelsens förvaltningsberättelse för verksamhetsåret
 10. Revisorernas berättelse för tiden 2018-09-01 till 2019-08-31
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 12. Val av ordförande för en tid av ett (1) år
 13. Val av ledamöter för en tid av två (2) år
 14. Val av ledamöter för en tid av ett (1) år
  Ledamoten i VSF ansvarig för kölbåtssegling (inkl. övningsseglingarna i Västerås) utses enligt ett rullande schema av klubbarna JKV, WSS och SSA. JKV ansvarar för att utse ledamot för 2019/2020.
 15. Val av revisorer och revisorssuppleant för ett (1) år
 16. Val av ledamöter och sammankallande till valberedningen 2019/2020.
  Ordförande i respektive klubb utgör valberedning. Sammankallande enligt rullande schema, ordförande i klubben eller av denne utsedd annan representant från klubben.
 17. Val av ombud till Seglardagen 2020 (SSFs årsmöte)
 18. Val av ombud till Västmanlands Idrottsförbunds (VIF) årsmöte 2020
 19. Fastställande av budget för 2019/2020
 20. Fastställande av Föreningsavgifter för 2010/2020
 21. Motioner
 22. Övriga frågor
 23. Mötets avslutande
Skribent: Arnav Jain
E-post: Adressen Gömd