Hoppa till sidans innehåll

VSF inbjuder till Årsmöte för 2018

02 OKT 2018 21:57
Västmanlands Seglarförbund inbjuder till årsmöte för det gångna seglingsåret.
  • Uppdaterad: 02 OKT 2018 21:57

Inbjudan

Datum: 2018-11-08
Tid: 19:00
Plats: Jollekappseglarnas klubbhus, Ankargatan 1, Västerås


Dagordning för Västmanlands Seglarförbunds årsmöte 2018-11-08
§1.    Mötets öppnande
§2.    Upprop och fullmaktsregistrering
§3.    Fastställande av dagordnin
§4.    Fråga om mötets behöriga utlysande
§5.    Val av ordförande för mötet
§6.    Val av sekreterare för mötet
§7.    Val av två (2) protokolljusterare tillika rösträknare för mötet
§8.    Styrelsens verksamhetsberättelse för 2017-09-01 till 2018-08-31
§9.    Styrelsens förvaltningsberättelse för verksamhetsåret
§10.    Revisorernas berättelse för tiden 2017-09-01 till 2018-08-31
§11.    Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
§12.    Val av ordförande för en tid av ett (1) år
§13.    Val av ledamöter för en tid av två (2) år
§14.    Val av ledamöter för en tid av ett (1) år
Ledamoten i VSF ansvarig för kölbåtssegling (inkl. övningsseglingarna i Västerås) utses enligt ett rullande schema av klubbarna JKV, WSS och SSA. SSA ansvarar för att utse ledamot för 2018.
§15.    Val av revisorer och revisorssuppleant för ett (1) år
§16.    Val av ledamöter och sammankallande till valberedningen 2018
Ordförande i respektive klubb utgör valberedning. Sammankallande enligt rullande schema ska för  2018 vara SSAros ordförande eller av denne utsedd annan representant från klubben.
§17.    Val av ombud till Seglardagen 2019 (SSFs årsmöte)
§18.    Val av ombud till Västmanlands Idrottsförbunds (VIF) årsmöte 2019
§19.    Fastställande av budget för 2018/2019
§20.    Fastställande av Föreningsavgifter för 2018/2019
§21.    Motioner
§22.    Övriga frågor
§23.    Mötets avslutande

Skribent: Arnav Jain
E-post: Adressen Gömd