Hoppa till sidans innehåll

VSF inbjuder till Årsmöte

06 OKT 2017 19:09
Västmanlands Seglarförbund inbjuder till årsmöte för det gångna seglingsåret.
 • Skapad: 06 OKT 2017 19:09

Inbjudan

Datum: 2017-11-15
Tid: 18:00
Plats: Jollekappseglarnas klubbhus, Ankargatan 1, Västerås

Program

 • Årsmöte enligt dagordning
 • Utdelning av DM plaketter, Övningssegling samt Bra seglat
 • Kaffe och smörgås

Välkomna önskar Västmanlands Seglarförbund!

Dagordning

 1. Årsmötets öppnande
 2. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet på grundval av den röstlängd som SSF-styrelsen har upprättat för VSF
 3. Fastställande av föredragningslista för mötet
 4. Fråga om mötets behöriga utlysande
 5. Val av ordförande för mötet
 6. Val av sekreterare för mötet
 7. Val av två protokolljusterare samt erforderligt antal rösträknare
 8. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser:
  1. VSF-styrelsens verksamhetsberättelse för tiden 1/9 – 31/8
  2. VSF-styrelsens förvaltningsberättelse för tiden 1/9 – 31/8
  3. VSF:s revisorers berättelse för samma tid
 9. Fråga om ansvarsfrihet för VSF-styrelsen förvaltning
 10. Val av ordförande i VSF, tillika ordförande i VSF-styrelsen för en tid av ett år
 11. Val av lägst fem och högst nio övriga ledamöter för en tid av ett eller två år
 12. Val av två revisorer och en suppleant med uppgift att granska verksamhet, räkenskaper och förvaltning inom VSF för en tid av ett år
 13. Val av ordförande och lägst två och högst fyra ledamöter i valberedningen för en tid av ett år
 14. Beslut om val av ombud och erforderligt antal suppleanter till Seglardagen
 15. Beslut om val av ombud och erforderligt antal suppleanter till VIF-mötet
 16. Behandling av förslag till VSF:s verksamhetsplan samt fastställande av ev. årsavgift till VSF
 17. Behandling av förslag (motioner) som getts in i den ordning som anges i 14 § samt förslag av VSF-styrelsen. Fråga av ekonomisk natur får endast avgöras om den finns med på föredragningslistan till mötet
 18. Övriga frågor
 19. Utdelning av DM plaketter, Övningssegling samt Bra seglat
 20. Mötet avslutande
Skribent: Arnav Jain
E-post: This is a mailto link