Hoppa till sidans innehåll

Om distriktsförbundet


Västmanlands Seglarförbund (VSF) är ett distriktsförbund anslutet till Svenska Seglarförbundet (SSF). Fn är 9 klubbar med ca 2000 medlemmar anslutna till förbundet.

Seglardagen, SSFs årsmöte, är beslutande organ för idrotten Segling i Sverige.

Verksamhetens inriktning

Rekrytering

Arbeta för att få fler aktiva inom idrotten Segling.
Rekrytering till breddverksamhet och inspirera till elitsegling.
Stimulera vidarerekrytering till andra båttyper, t ex från jolle till kölbåt.
Initiativ ska tas till Gastbank, Tjejsegling, ”Prova på dagar”, ”Komma igång aktiviteter”.

Tävling

Uppmuntra och stödja kappsegling på alla nivåer.
Verka för alternativa tävlingsformer till att få fler att kappsegla.
Ansvara för distriktsmästerskap, DM, för jollar samt för SRS-klasser.
Samordna arrangemang mellan distriktets klubbar och närliggande distrikt.

Sammanställa en kalender som visar tävlings- och träningstillfällen inom distriktet samt närliggande distrikt. Kalendern skall finnas på hemsidan och alltid delges trafikerande sjöorganisationer.

Ungdom

Ge ekonomiskt stöd till de klubbar i distriktet, som aktivt arbetar med ungdomsverksamhet på breddnivå inom idrotten Segling. Ge hjälp att hitta lämpliga instruktörer för klubbarnas idrottsliga verksamhet.
Klubbarna ska uppmuntras att anordna seglarskolor och seglarläger.
Ungdomsverksamheten ska genomföras med full jämställdhet i miljö fri från droger, alkohol och nikotin.

Utbildning

I samarbete med närliggande distrikt arrangera utbildningar för kappseglingsfunktionärer, tränare och instruktörer i enlighet med SSFs utbildningsplaner.
Stödja och ta initiativ till utbildning av seglare, t ex seminarium om trim, väder, regler etc.
Skapa förutsättningar för att ge kölbåtsseglare aktiv coaching vid övningsseglingar.

Distrikts-/klubbutveckling

SSF har utarbetat ett koncept med nationell klubbutvecklare där avsikten är att coacha klubbarna i deras utveckling av verksamheten inom idrotten Segling.
Förbundet ska medverka till att sådan resurs kommer distriktet tillgodo.

Uppdaterad: 02 SEP 2017 17:45 Skribent: Arnav Jain
E-post: This is a mailto link